Skivor

Köp den nu!

Vi har gjort två skivor, "Krack", som kom ut 2004 och "Fru Fortuna", sommaren 2009, på Sandkvie Records.

Om du vill köpa skivorna så kan du beställa dem direkt på nätet. Bor du på Gotland kan du gå in på Hedbergs Bok- & Musikcafé, Åkesson Musik eller Kvinnfolki så finns de att köpa där!

Vill du höra något från skivorna kan du göra det på vår myspace-sida!

KRACK, c/o Klevebrant Ronström, S:t Olofsgränd 2, 621 55 Visby, SWEDEN, +46 498 12 12 59